İnovasyon

İnovasyon

        Ar-Ge başarılarımızın arkasındaki güçlerden ilki İnovasyon. Globalleşen dünya, artan teknolojik gelişmeler ve artan rekabet, Şirketleri farklı olmaya ve farklı ürünler çıkarmaya yöneltmekte, bu durumda ise inovasyon ön plana çıkmaktadır. Şirketlerin ekonomik başarılarının arkasında, İnovasyon kültürünün önemli bir faktör olduğu bilinmektedir.

        İnovasyon Kültürünün  Ergin Makine içinde gelişebilmesi ve yaşatılabilmesi için,

          - Yaratıcı fikirlere değer veriyoruz,

          - Daha fazla fikir gelebilmesi için teşvik ediyoruz, 

          - Fikirleri hayata geçirmek için  fırsatlar tanıyoruz,

          - Hata ve başarısızlıkları deneyimin bir parçası olarak görüyoruz,

          - Teknolojik gelişmeleri yakında izliyoruz,

          - Eğitim, Kurs ve Seminerler ile kendimizi geliştiriyoruz.

 

Tasarım

        Ar-Ge başarılarımızın arkasındaki diğer önemli güç Tasarım. Şirketlere değer katacak Yaratıcı fikirlerin, sadece zihinlerde kalmaması gerekir. Bu nedenle; öncelikle belli bir mesleki disiplinle bu fikirlerin modellenmesi, uygulanabilirliğinin olup olmadığının anlaşılması gerekmektedir.

        Ergin Makine olarak, Tasarım süreçlerimizdeki başarıyı tanımlamak istersek;

          - Farklı mühendislik disiplinleri ve çok yönlü bakış açılarıyla tasarlıyoruz,

          - Dünyaca ünlü tasarım ve geliştirme araçlarını kullanıyoruz,

          - Simülasyon araçları ile, oluşabilecek hataları önceden görebiliyoruz,

          - Bilimsel çözümler ürettiğimiz için, özgün tasarımlar yapıyoruz,

          - Eğitim, Kurs ve Seminerler ile kendimizi geliştiriyoruz.

Tasarım

Prototip

Prototip

        Ar-Ge başarılarımızın arkasındaki diğer önemli güç Prototip. Zihinlerde oluşan fikirlerin, görsel hayat bulduğu tasarım aşamasından sonra, vücut bulduğu aşamadır. Prototip, son ürüne bir adım daha yaklaşılmış, tasarımda ve simülasyon aşamasında görülemeyen hataların giderildiği ve tespit edildiği önemli bir süreçtir.

          Ergin Makine olarak, Prototip yapımı süreçlerimizi aşağıdaki gibi özetleyebiliriz,

          - Tasarımı biten üniteler, Bilgisayar Destekli imalat yöntemi ile üretilir,

          - Her ünitenin kendi başına çalışması test edilir,

          - Uygun olmayan durumlarda, tasarım sürecine geri besleme sağlanır,

          - Sırasıyla tüm ünitelerin birlikte çalışabilirliği test edilir,

          - Üretim Kolaylığı, estetik, hijyen, maliyet ve güvenlik yönleri değerlendirilir,

          - Mükemmele en yakın olduğumuz durumda, üretime geçilir.