Hijyen

Hijyen

Sağlıklı Gıda'ya ulaşmak, bir insanın en temel ihtiyacı ve hakkıdır. Üretici Firmalar'da, bu sorumluluk bilinciyle üretim yapmaktadır. Fakat, Gıda dolum ve paketlemesi yapan makineler, bu standartlara uygun dizayn edilmemişse, Üretici Firmaların etkileri sınırlı olmakla birlikte yüksek maliyetlere neden olabilmektedir.

Ergin olarak, uzun yıllara dayanan Gıda Tecrübemiz sayesinde, Makinelerimiz daha tasarım aşamasında Gıda Güvenliğine uygun olarak tasarımı yapılmakta ve bu sayede Üretici Firmaların yetenekleri arttırılmaktadır. Bunu yanında  dünya standartlarındaki kendini kanıtlamış teknolojiler de kullanılmaktadır.

- H2O2 veya UV-C Yüksek basınç altında kap-kapak sterilizasyonu.

- CIP İşletim Sistemi.

- Steril Pozitif Hava

- Hepa H-14 Filtre

Dozajlama

Perakende için üretim yapan işletmeler, günde milyonları bulan yüksek miktarlarda üretim yapmaktadır. İşletmelerin, dolum esnasında, standart gramajındaki sapmaları yüksek olduğunda, yüksek miktardaki üretim nedeniyle, maliyetleri direk olarak artmaktadır.

Ergin olarak, Otomasyon ve yazılım konusundaki uzun yıllara dayanan tecrübemiz ile geliştirdiğimiz algoritmalar sayesinde, rakiplerimize oranla çok daha düşük gramaj sapmaları ile dolum yapabilmekteyiz. Aynı standartları uyguladığımız, farklı dozajlama tekniklerimiz şu şekildedir.

- Flowmetre kontrollü dolum,

- Servo kontrollü volümetrik dolum,

- Pnömatik kontrollü volümetrik dolum,

- Hazneli volümetrik dolum,

- Ağırlık kontrollü dolum.

Dozajlama

Yüksek Kapasite

Yüksek Kapasite

İşletmelerde, rekabet avantajı sağlayan en önemli konulardan biri zamandır. Kaybedilen zamana göre işletmeler, avantajllı veya dezavatajlı hale geçebilir. Bu durum ise İşletmenin geleceğini şekillendiren faktörlerden bir tanesidir.

Ergin olarak, uzun yıllara dayanan Tasarım Tecrübemiz sayesinde, Makinelerimiz daha tasarım aşamasında, zaman kayıplarını en aza indirecek şekilde dizayn edilmektedir. Bu durum ise, Üretici Firmalara, aynı sürede daha fazla üretim yapabilme kabiliyeti kazandırmaktadır. Kapasitemizi arttırmadaki başarımızın bazı sırları;

- Tüm Ünitelerimizin kendi aralarındaki koordinasyon, Servo Sistemleri ile sağlandığından, milisaniye hassasiyetindedir. Kayıp zamanlar ortadan kalkmıştır,

- Bakım personelinin kolay erişebileceği şekilde bir tasarım yapıldığından, bakımda zaman kayıpları en aza indirilmiştir,

- Çift format özelliği ile, Farklı ürünlere geçişte, geçiş süresi saatler değil saniyelerle yapılabilmektedir,

- Kap ve kapak ünitelerinde buffer alanlar oluşturulduğundan, besleme süresince makinede duruş yaşanmaz,

- Kullanıcı dostu ekran sayesinde, sistem uyarıları kullanıcıya lokasyon bazlı bildirilerek, problemin hızlı çözmesi sağlanır.